Home

Hartelijk welkom op de website van de Seniorenraad Schinnen

De Stichting Seniorenraad Schinnen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, opgericht in 1994, die er op toeziet dat de belangen van de senioren op de betrokken beleidsterreinen worden behartigd.

Het werkgebied omvat de kernen Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen, Sweikhuizen.

naamloos

Wij zijn vertegenwoordigd in:

  • Vrijwilligersplatform
  • Regionaal Zorgvragers Overleg Westelijke Mijnstreek
  • Klankbordgroep Alzheimer café
  • Lokaal comité Dag van de Ouderen
  • Begeleidingscommissies/werkgroepen voor de wijksteunpunten ad hoc
  • Gemeentelijke werkgroepen of platforms
  • Cliëntenraad Elvira/Leontine (Cicero Zorggroep)
  • Kernteams
  • Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Schinnen (ASD)

Bekijk het nieuws ook op Facebook Seniorenraad Schinnen